Akut Servicefönster Identifieringstjänsten SITHS

Tid:Tisdag 5 september, 2023 kl. 18:00 – 20:00Anledning:Siths akut servicefönster – felsökning i databasklustretInnehåll:Mellan 18:00 och 20:00 kommer felsökning ske i databasklustret. Kortare avbrott uppstå för siths-Admin, Statistik & loggar och Mina sidor. Detta gäller även SIHTS-API som används för att Lista, Utfärda och Spärra Mobilt SITHS.Miljö:Produktion

Picsara driftstörning

Inloggning i Picsara och uthopp från TakeCare påverkas. Rubrik Information angående driftstörningen Under driftstörningen påverkades inloggning i Picsara och uthopp från TakeCare. Användare fick felmeddelandet: ”your account has been altered, please contact your system administrator”. Felmeddelandet gick att stänga ned och systemet gick att bruka som vanligt. Status Driftstörningen är åtgärdad och full funktionalitet är […]

Problem med Picsara

9-11 juni skedde en uppgradering av Picsara vilket har påverkat åtkomsten. Åtgärd Det är problem med Picsara för många vårdenheter inom SLL efter den uppgradering som CGM/SLL genomförde. Ominstallation kan avhjälpa. Har du fortsatt problem med Picsara, kontakta gärna vår support.

Ingen åtkomst till TakeCare

Tidpunkt 8 juni kl. 03:30-05:00 Omfattning Alla TakeCare-användare Påverkan Ingen åtkomst till TakeCare Läskopian TakeCare OBS: Läskopia TakeCare finns tillgänglig under arbetet (här finns även åtkomst till Mellanlagringstjänsten (MLT) – f.d. e-arkiv). Läskopian kommer att vara uppdaterad fram till 2023-06-08, kl. 03:00. Om journal inte kan öppnas i Läskopia TakeCare försök med TakeCare (produktion).

Driftstörning SALA (TakeCare)

Felsökning pågår! Senaste uppdatering: 2023-05-31 12:00 Tjänsten är inte tillgänglig. Det pågår en störning i SALA just nu, man möts av detta meddelade när man gör uthoppet från TakeCare: ”Detta certifikat är inte giltigt”.  

Planerad driftarbete

Information från Serviceförvaltningen om planerat driftarbete med stor påverkan Den 4/5 kl 01-05 planerar Serviceförvaltningen i Region Stockholm att genomföra ett servicefönster där man kommer att byta IP-nummer på ett antal servrar. TakeCare kommer att vara tillgängligt under servicefönstret men viss funktionalitet kan komma att påverkas. System där användare kan uppleva påverkan under servicefönstret: Frikortstjänst […]