Status 2023-12-12

Information angående driftstörningen
Under driftstörningen upplevde användare i hela Region Stockholm stora segheter och inloggningsproblem i TakeCare.

Störningar i TakeCare upplevdes 27/11, 28/11 och 11/12.
Utöver ovanstående datum har användare inte upplevt någon påverkan i systemet och har kunnat arbeta enligt ordinarie rutiner.

Status
Driftstörningen är åtgärdad och full funktionalitet är återställd.

Driftstörningen pågick
27/11 08:00 – 11/12 12:00

Källa: Incidentfunktionen Serviceförvaltningen, Region Stockholm

Status 2023-12-11

Driftstörning TakeCare 2023-12-11

För närvarande pågår en driftstörning som påverkar TakeCare.

Användare upplever både inloggningsproblem och stora segheter i systemet. Nu på morgonen är det återigen stora problem med TakeCare. Serviceförvaltningen är meddelad och felsökning pågår.

Vi uppdaterar med ny information så fort vi får detta.

Källa: https://acceptus.se/takecare/takecare-driftinformation

Status 2023-12-04

Helgens utökade servicefönster har genomförts utan att några trögheter har uppstått i systemet.

Felsökningen fortgår tillsammans med leverantörer och görs kontrollerat med noggranna analyser.
Tillfälliga servicefönster för att genomföra felsökningsaktiviteter har etablerats klockan 12:00, 15:00, 18:00 och 21:00. Kortare perioder av tröghet kan uppstå i samband med dessa.

Som vanligt är det viktigt att anmäla seghet eller inloggningsproblem till serviceförvaltningens servicedesk via Tellus eller telefon: 08-123 177 77

Status 2023-11-30

TakeCare är i ett fortsatt stabilt läge sedan tidigare åtgärder 28/11. Problem kvarstår i systemets redundans, med anledning av detta fortgår felsökningen tillsammans med leverantörer.
Tillfälliga servicefönster har etablerats klockan 12:00, 15:00, 18:00 och 21:00 där felsökningsaktiviteter kan komma att genomföras. Under dessa tillfällen kan det uppstå kortare driftstörningar på mellan 10 till 20 minuter.
Om man upplever segheter eller inloggningsproblem är det viktigt att felanmäla detta till serviceförvaltningen servicedesk.

Information om driftstörningen
Användare har under 27:e och 28:e november upplevt stora segheter och inloggningsproblem i TakeCare.

Driftstörningen har pågått sedan
Kl 08:00 27/11

Status 2023-11-28 och tidigare

För närvarande pågår en driftstörning i Region Stockholm som påverkar TakeCare.
Användare upplever både inloggningsproblem och stora segheter i systemet.

TakeCare är i ett fortsatt stabilt läge sedan tidigare åtgärder.
Kvällens arbete är utfört utan någon användarpåverkan. Arbetet har gått bra. Leverantör tar del av loggar och påbörjar analys av dessa omgående.

Om man upplever segheter eller inloggningsproblem är det viktigt att felanmäla detta till serviceförvaltningen servicedesk.

Driftstörningen har pågått sedan
Kl 08:00 27/11

Källa: Incidentfunktionen Serviceförvaltningen, Region Stockholm