Våra tjänster

TechTrade sparar tid för läkare och övrigt vårdpersonal genom att vara en IT-strateg och en kontaktyta för många e-hälsofrågor. Vi är också en IT-avdelning åt många privata vårdgivare och hjälper bland annat med sammankoppling till andra system, IT-drift, teknisk implementation, anslutning till skrivare, etc.

Med oss får ni en IT-chef på köpet vilket betyder att vi är en bollplank i alla frågor som rör IT och lite mer. Allt som handlar om val, inköp och hantering av nya journal- , telefoni- och andra system till expandering och avveckling, start av en ny verksamhet eller flytt till andra lokaler. Vi finns för att spara er dyrbara tid och är glada att hjälpa till!

Vi på Kallhälls Nya Vårdcentral behöver expertis av IT företag som kan vården. TechTrades tjänst fyller alla krav vi har på en IT partner. Alla våra kontakter med 3:e part om frågor gällande programvaror, uppdateringar och releaser sker via TechTrade. En leverantör ska kunna ha både personella och finansiella muskler för att kunna utvecklas och arbeta proaktivt för att säkra bästa lösningarna i framtiden. TechTrade har det!

Mikael Stolt, delägare, Kallhälls Nya Vårdcentral