14 december kl 12.00-13.00 uppgraderas DRG-tjänsten med 2024 års DRG-logik. Under uppgraderingen kommer man inte att kunna nå DRG-tjänsten. Förhoppningsvis kommer avbrottet inte att ta en hel timme.

Källa: Vårdinformatik, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.