Det går inte att skapa ett Teams-möte i Outlook

Det är ett Microsoft problem och beror på att Teams möte-tillägget har inaktiverats. Läs instruktioner nedan för att lösa det. 

PROBLEM

När du försöker skapa ett Teams-möte i Outlook Desktop upptäcker du att alternativet saknas på menyfliksområdet.

Det här problemet kan uppstå om Teams Meeting-tillägget inaktiveras. 

LÖSNING

Teams och Outlook-produktteamen fixar problem som gör att tillägget Teams Meeting inaktiveras av Outlook av olika prestandaskäl. Omedelbara korrigeringar ingår i de senaste versionerna och det pågår ett pågående arbete för att lösa denna typ av problem med kodändringar och instrumentering.     

Du kan vidta följande steg för att återställa Teams Meeting-tillägget:

  1. I Outlook Desktop klickar du på Arkiv >  Hantera COM-tillägg .

  2. Expandera  alternativen  för Microsoft Teams Meeting-tillägget för Microsoft Office och välj Övervaka inte detta tillägg under de kommande 30 dagarna . Om det alternativet inte är tillgängligt väljer du Aktivera alltid detta tillägg . Välj sedan Använd och stäng .

Ovanstående lösning är hämtad från Microsofts hemsidan. Om stegen ovan inte löste problemet, återaktivera tillägget från dialogrutan Inaktiverade objekt.  
 

Fler guider