Picsara driftstörning

Inloggning i Picsara och uthopp från TakeCare påverkas. Rubrik Information angående driftstörningen Under driftstörningen påverkades inloggning i Picsara och uthopp från TakeCare. Användare fick felmeddelandet: ”your account has been altered, please contact your system administrator”. Felmeddelandet gick att stänga ned och systemet gick att bruka som vanligt. Status Driftstörningen är åtgärdad och full funktionalitet är […]

Problem med Picsara

9-11 juni skedde en uppgradering av Picsara vilket har påverkat åtkomsten. Åtgärd Det är problem med Picsara för många vårdenheter inom SLL efter den uppgradering som CGM/SLL genomförde. Ominstallation kan avhjälpa. Har du fortsatt problem med Picsara, kontakta gärna vår support.

Ingen åtkomst till TakeCare

Tidpunkt 8 juni kl. 03:30-05:00 Omfattning Alla TakeCare-användare Påverkan Ingen åtkomst till TakeCare Läskopian TakeCare OBS: Läskopia TakeCare finns tillgänglig under arbetet (här finns även åtkomst till Mellanlagringstjänsten (MLT) – f.d. e-arkiv). Läskopian kommer att vara uppdaterad fram till 2023-06-08, kl. 03:00. Om journal inte kan öppnas i Läskopia TakeCare försök med TakeCare (produktion).

Driftstörning SALA (TakeCare)

Felsökning pågår! Senaste uppdatering: 2023-05-31 12:00 Tjänsten är inte tillgänglig. Det pågår en störning i SALA just nu, man möts av detta meddelade när man gör uthoppet från TakeCare: ”Detta certifikat är inte giltigt”.  

Planerad driftarbete

Information från Serviceförvaltningen om planerat driftarbete med stor påverkan Den 4/5 kl 01-05 planerar Serviceförvaltningen i Region Stockholm att genomföra ett servicefönster där man kommer att byta IP-nummer på ett antal servrar. TakeCare kommer att vara tillgängligt under servicefönstret men viss funktionalitet kan komma att påverkas. System där användare kan uppleva påverkan under servicefönstret: Frikortstjänst […]

Tillfälligt problem med kortinloggning

Åtgärdat Tillfällig problem med kortinloggning till dator. Logga in med användarnamn och lösenord istället. Användarnamn är oftast baserat på 3 första i förnamn och 3 första i efternamn. Exempel: Anders Svensson blir : andsve Lösenordet är samma som till mailen.

Uppdatering av Webcert

Två chattbubblor med ett utropstecken i en blå banderoll

Den 7 juni, kl 07:00 – 08:00 kommer Webcert att uppdateras till ett nytt ramverk och det är viktigt att man inte utfärdar intyg under denna tid.  Visuellt kommer Webcert efter uppdateringen ha en annan färg, från blått till lite mera grönt, funktionerna kommer vara samma som de är idag. Kontakta din lokala TakeCare-förvaltning om […]

Segheter i VDI

Åtgärdat Just nu kan verksamheter i Region Skåne uppleva segheter i VDI (virtuell arbetsplats). Felsökning pågår.