Användare av Sharps ”follow me” funktion är påverkade av en driftstörning. Leverantören jobbar på detta med mycket hög prio.

Informationen kommer från Sharp Service Center