Det pågår en störning hos Telavox som påverkar deras applikation. Användare kan stöta på längre laddningstid och svårigheter med att komma åt alla tjänster som är associerade med Home/Flow-användargränsnitt och deras applikationer. Felsökning pågår.