Bli en del av TechTrade

Upptäck nya karriärmöjligheter

Vi är en IT-avdelning hos en rad olika vårdenheter runt om i Sverige. Vårt mål är att skapa mer tid för vårdpersonalen så att de kan ägna sig åt sitt viktiga arbete, vi stöttar alltså våra kunder i deras egna digitaliseringsresa. Vi är själva på en ständig utvecklingsresa, och det är kanske här du kommer in i bilden? Vi är alltid på jakt efter talanger!

Lediga tjänster

Support • Stockholm 

Stockholm, Helsingborg 

Vilka vi är

På TechTrade är vi inkluderande och strävar efter genuint samarbete där vi arbetar mot gemensamma mål. Vår företagskultur genomsyras av våra värderingar – mod, energi, nyfikenhet, utveckling och nyttaDet är väsentligt att våra medarbetare mår bra, har roligt och känner att de hela tiden utvecklas.  

#Träffa TechTrade

Träffa våra medarbetare i vår intervju serie #träffatechtrade

Träffa Johnie

CIO/CTO

Träffa Viktor

SMO

Träffa Marcus

Teamleader Support