Problem med Picsara

9-11 juni skedde en uppgradering av Picsara vilket har påverkat åtkomsten.

Åtgärd

Det är problem med Picsara för många vårdenheter inom SLL efter den uppgradering som CGM/SLL genomförde. Ominstallation kan avhjälpa.

Har du fortsatt problem med Picsara, kontakta gärna vår support.