Picsara driftstörning

Inloggning i Picsara och uthopp från TakeCare påverkas.

Rubrik

Information angående driftstörningen
Under driftstörningen påverkades inloggning i Picsara och uthopp från TakeCare. Användare fick felmeddelandet: ”your account has been altered, please contact your system administrator”. Felmeddelandet gick att stänga ned och systemet gick att bruka som vanligt.

Status
Driftstörningen är åtgärdad och full funktionalitet är återställd.

Driftstörningen pågick
08:40 – 13:05