Planerad driftarbete

Information från Serviceförvaltningen om planerat driftarbete med stor påverkan

Den 4/5 kl 01-05 planerar Serviceförvaltningen i Region Stockholm att genomföra ett servicefönster där man kommer att byta IP-nummer på ett antal servrar. TakeCare kommer att vara tillgängligt under servicefönstret men viss funktionalitet kan komma att påverkas.

System där användare kan uppleva påverkan under servicefönstret:

  • Frikortstjänst

  • Elektroniska intyg

  • Makulering e-recept

  • Akutappen

  • Realtidstavlor

  • Patientflödesvyer

  • 1177-tjänster (tidbok, NPÖ, Journalen m.m.)

  • Integrationer från externa tjänster (Orbit, Alltid Öppet, Swipecare, Webbformulär, NEWS-monitorer)