Ingen åtkomst till TakeCare

Tidpunkt 8 juni kl. 03:30-05:00

Omfattning
Alla TakeCare-användare

Påverkan
Ingen åtkomst till TakeCare

Läskopian TakeCare
OBS: Läskopia TakeCare finns tillgänglig under arbetet (här finns även åtkomst till Mellanlagringstjänsten (MLT) – f.d. e-arkiv).

Läskopian kommer att vara uppdaterad fram till 2023-06-08, kl. 03:00. Om journal inte kan öppnas i Läskopia TakeCare försök med TakeCare (produktion).