Driftstörning

Det pågår en driftstörning i TechTrades nätinfrastruktur som kan påverka TechTrades tjänster.

Underhållsarbete 2023-08-26 klockan 10:00-16:00

Lördag 26 augusti mellan kl 10.00 och kl 16.00 genomför vi ett planerat underhållsfönster som syftar till att upprätthålla, säkerställa och utveckla den IT-miljö som du arbetar i. Under denna tiden ska du räkna med att systemen (som t.ex. VPN, utskrift, profilmappar, applikationer som driftas hos oss mm) inte är tillgängliga, även om de kan […]

Inställt: Underhållsarbete 2023-08-10 klockan 18:00-22:00

Uppdatering: underhållsarbete är inställt och genomförs vid nästkommande servicefönster. Mer information kommer. TechTrade genomför ett planerat underhållsarbete av driftmiljö 2023-08-10 klockan 18:00-22:00. Detta innebär att åtkomst till nätverksmappar och koppling till VPN inte kommer fungera under tidsfönstret, samt att andra störningar i driftmiljön kan uppstå.

Driftstörning i TechTrades driftmiljö

Det pågår en driftstörning i TechTrades driftmiljö som påverkar TechTrades tjänster. Detta inkluderar bland annat datorinloggningar, åtkomst till TakeCare och eventuellt andra journalsystem från vårdcentralernas nätverk, VPN-uppkoppling och åtkomst till nätverksmappar.  Inloggning till TechTrades kundcenter (kc.tti.se) är även påverkad och fungerar inte. Driftstörningen påverkar även TechTrades möjlighet att ta emot och genomföra kontobeställningar. Vidare information […]

Picsara driftstörning

Inloggning i Picsara och uthopp från TakeCare påverkas. Rubrik Information angående driftstörningen Under driftstörningen påverkades inloggning i Picsara och uthopp från TakeCare. Användare fick felmeddelandet: ”your account has been altered, please contact your system administrator”. Felmeddelandet gick att stänga ned och systemet gick att bruka som vanligt. Status Driftstörningen är åtgärdad och full funktionalitet är […]

Störningar i vårt ärendesystem

För närvarande har vi tyvärr störningar i vårt ärendesystem, vilket innebär att vi inte svara på ett mejl. Skriv gärna ditt telefonnummer i ett mejlärende så kan vi återkoppla på telefon. Saknar du svar på ett mejl så kan du kontakta vår support direkt på telefon 010-184 12 00.

Problem med Picsara

9-11 juni skedde en uppgradering av Picsara vilket har påverkat åtkomsten. Åtgärd Det är problem med Picsara för många vårdenheter inom SLL efter den uppgradering som CGM/SLL genomförde. Ominstallation kan avhjälpa. Har du fortsatt problem med Picsara, kontakta gärna vår support.

Ingen åtkomst till TakeCare

Tidpunkt 8 juni kl. 03:30-05:00 Omfattning Alla TakeCare-användare Påverkan Ingen åtkomst till TakeCare Läskopian TakeCare OBS: Läskopia TakeCare finns tillgänglig under arbetet (här finns även åtkomst till Mellanlagringstjänsten (MLT) – f.d. e-arkiv). Läskopian kommer att vara uppdaterad fram till 2023-06-08, kl. 03:00. Om journal inte kan öppnas i Läskopia TakeCare försök med TakeCare (produktion).