Driftstörning i TechTrades driftmiljö

Det pågår en driftstörning i TechTrades driftmiljö som påverkar TechTrades tjänster. Detta inkluderar bland annat datorinloggningar, åtkomst till TakeCare och eventuellt andra journalsystem från vårdcentralernas nätverk, VPN-uppkoppling och åtkomst till nätverksmappar.  Inloggning till TechTrades kundcenter (kc.tti.se) är även påverkad och fungerar inte. Driftstörningen påverkar även TechTrades möjlighet att ta emot och genomföra kontobeställningar. Vidare information […]

Picsara driftstörning

Inloggning i Picsara och uthopp från TakeCare påverkas. Rubrik Information angående driftstörningen Under driftstörningen påverkades inloggning i Picsara och uthopp från TakeCare. Användare fick felmeddelandet: ”your account has been altered, please contact your system administrator”. Felmeddelandet gick att stänga ned och systemet gick att bruka som vanligt. Status Driftstörningen är åtgärdad och full funktionalitet är […]

Störningar i vårt ärendesystem

För närvarande har vi tyvärr störningar i vårt ärendesystem, vilket innebär att vi inte svara på ett mejl. Skriv gärna ditt telefonnummer i ett mejlärende så kan vi återkoppla på telefon. Saknar du svar på ett mejl så kan du kontakta vår support direkt på telefon 010-184 12 00.

Problem med Picsara

9-11 juni skedde en uppgradering av Picsara vilket har påverkat åtkomsten. Åtgärd Det är problem med Picsara för många vårdenheter inom SLL efter den uppgradering som CGM/SLL genomförde. Ominstallation kan avhjälpa. Har du fortsatt problem med Picsara, kontakta gärna vår support.

Ingen åtkomst till TakeCare

Tidpunkt 8 juni kl. 03:30-05:00 Omfattning Alla TakeCare-användare Påverkan Ingen åtkomst till TakeCare Läskopian TakeCare OBS: Läskopia TakeCare finns tillgänglig under arbetet (här finns även åtkomst till Mellanlagringstjänsten (MLT) – f.d. e-arkiv). Läskopian kommer att vara uppdaterad fram till 2023-06-08, kl. 03:00. Om journal inte kan öppnas i Läskopia TakeCare försök med TakeCare (produktion).

Längre väntetid i telefon

Åtgärdat För närvarande har vi längre väntetid på grund av störningar i telefonisystem. Vi återkopplar till dig så fort vi kan.

Driftstörning SALA (TakeCare)

Felsökning pågår! Senaste uppdatering: 2023-05-31 12:00 Tjänsten är inte tillgänglig. Det pågår en störning i SALA just nu, man möts av detta meddelade när man gör uthoppet från TakeCare: ”Detta certifikat är inte giltigt”.  

Planerad driftarbete

Information från Serviceförvaltningen om planerat driftarbete med stor påverkan Den 4/5 kl 01-05 planerar Serviceförvaltningen i Region Stockholm att genomföra ett servicefönster där man kommer att byta IP-nummer på ett antal servrar. TakeCare kommer att vara tillgängligt under servicefönstret men viss funktionalitet kan komma att påverkas. System där användare kan uppleva påverkan under servicefönstret: Frikortstjänst […]

Tillfälligt problem med kortinloggning

Åtgärdat Tillfällig problem med kortinloggning till dator. Logga in med användarnamn och lösenord istället. Användarnamn är oftast baserat på 3 första i förnamn och 3 första i efternamn. Exempel: Anders Svensson blir : andsve Lösenordet är samma som till mailen.