Driftstörning i TechTrades driftmiljö

Det pågår en driftstörning i TechTrades driftmiljö som påverkar TechTrades tjänster.

Detta inkluderar bland annat datorinloggningar, åtkomst till TakeCare och eventuellt andra journalsystem från vårdcentralernas nätverk, VPN-uppkoppling och åtkomst till nätverksmappar. 

Inloggning till TechTrades kundcenter (kc.tti.se) är även påverkad och fungerar inte.

Driftstörningen påverkar även TechTrades möjlighet att ta emot och genomföra kontobeställningar.

Vidare information delges löpande.

Rekommendation: För de som har journalsystemet TakeCare kan använda SAM-tjänst för att komma åt TakeCare. 

13:30

Inloggning till TechTrades kundcenter fungerar igen.

Driftmiljön börjar komma igång igen, men är inte återställd.

14:28
Nu är driftmiljön återställt. Upplever du fortsatta problem hör gärna av dig till vår support.