Det pågår en driftstörning i TechTrades nätinfrastruktur som kan påverka TechTrades tjänster.