Att genomföra bra videobesök

Att genomföra bra videobesök med dina patienter

Detta webinarie har ägt rum

Digitala vårdbesök har funnits länge men vuxit starkt de senaste 5-10 åren, inte minst det senaste året i spåren av pandemin. Detta medför stora möjligheter men även del utmaningar. Många av oss känner nog igen röriga bakgrunder, hak-perspektiv och problem med svajigt internet. Allt kan inte planeras bort i videomöten, men vi kan förbereda för så stabila och givande besök som möjligt. 

Den 1 juni kl 12.00-12.45 vill vi bjuda in dig till en utbildning i webinar-format på temat: Att genomföra bra videobesök i vården – tips innan och under besöket.

Detta kan du förvänta dig av webinaret

  • Bakgrund videobesök i vården
    • Hur skiljer sig videobesök mot fysiska? Vad säger forskningen?
    • För- och nackdelar med videobesök. 
  • Innan videobesöket: Hur kan jag preppa tekniskt och annat innan videobesöket?
  • Under videobesöket: Vad ska jag tänka på när jag väl sitter i videobesöket?
  • Om något händer: Vad ska jag göra om något går fel?
  • Gruppbesök: Tips för bra gruppbesök med patienter

 

När: 1 juni, kl 12.00-12.45
Var: Teams 
Kostnad: Gratis
Förberedelser: Kom som du är
Förkunskapskrav: Inga. Detta webinar passar både dig som genomför videobesök på daglig basis och dig som ännu inte kommit igång men är nyfiken. Det spelar heller ingen roll vilken videolösning ni använder idag. 
Arrangörer: TechTrade

Utbildningen hålls av Tove Toll som har arbetat med videomöten sen 2014. Det vi går igenom i webinaret baseras på en kombination av forskning, rekommendationer från andra aktörer inom vården och tips från andra branscher.

För att genomföra bra videobesök med pariententer är det bra att vara tekniskt och mentalt förberedd. Vi hjälper gärna till!

Välkommen!

Fler webinar