Inspelning: Nya typen av IT-attacker mot sjukvården

Avancerade hackerattacker

Hackerattacker har ökat med 300 procent enligt TV4 NyheternaDen kraftiga ökningen av anmälda dataintrång visar på att situationen är allvarlig. Hackerattacker har blivit mer och mer avancerade därför är det viktigt att ha en krisplan och bra interna rutiner. För det handlar inte OM man blir utsatt för intrång utan NÄR 

Inspelning från webinar

Wictor Bennet Winsnes, IT-chef på Carlanderska sjukhuset, berättar om vad som hände den 27 november 2023 då Carlanderska sjukhuset blev utsatta för en hackerattack.

Webinaret avslutas med en paneldiskussion där vi bl.a. går igenom hur man kan förbereda sig och vilka rutiner man bör ha på plats

Se presentation från webinar 2024-05-22 Nya typen av IT-attacker mot sjukvården

Tips för att minimera påverkan vid intrång

  1. Utbilda personal. Det bidrar till ökad förståelse för potentiella risker och attacker som de kan stöta på i sin vardag. Dessutom tränas din personal i att upprätthålla en god IT-säkerhetskultur i din organisation. Bra material kring IT-säkerhetsutbildning kan hittas bl.a. hos Nimblr och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
  2. Isolera IT-miljön för att minimera skada.
  3. Ha en väl utarbetad – men ej överarbetad plan. En överarbetad plan hinner man inte sätta sig in i, utan skapar bara onödiga hålltider. Skapa istället en enkel, tydlig och lättläst strategi som innefattar allt från eskaleringsmöjligheter  till en kommunikationsplan, internt och externt. 
  4. Träna på rutiner. När det väl händer behöver man oftast agera snabbt och det hjälper när alla är rutinerade i vad som bör göras.
  5. Samarbeta. I ansträngande och pressade situationer som vid ett IT-intrång så det är viktigt att ha en bra beredskap. Viktigt att ha en kultur för att jobba ihop och avlösa varandra.

 

Vill du veta mer om IT-säkerhet?

Vi kan stötta dig med allt från lite tips och guidning till en säkerhetsgenomlysning. Kontakta oss så berättar vi gärna mer. 

Fler webinar