Att genomföra bra videobesök

Att genomföra bra videobesök med dina patienter Detta webinarie har ägt rum Digitala vårdbesök har funnits länge men vuxit starkt de senaste 5-10 åren, inte minst det senaste året i spåren av pandemin. Detta medför stora möjligheter men även del utmaningar. Många av oss känner nog igen röriga bakgrunder, hak-perspektiv och problem med svajigt internet. […]