Stabil och effektiv tjänst!

Kallhälls Nya Vårdcentral öppnades i en ny regi 2007 och har TechTrade som sin IT-partner sedan dess. Idag består verksamheten av 26 medarbetare.

Sjukvården har ett antal programvaror att förhålla sig till från landstinget. Kallhälls Nya Vårdcentral behöver vara uppkopplade mot landstinget för dess journalsystem och affärssystem.

Vi på Kallhälls Nya Vårdcentral behöver expertis av IT företag som kan vården. TechTrades tjänst fyller alla krav vi har på en IT partner. Alla våra kontakter med 3:e part om frågor gällande programvaror, uppdateringar och releaser sker via TechTrade.

En leverantör ska kunna ha både personella och finansiella muskler för att kunna utvecklas och arbeta proaktivt för att säkra bästa lösningarna i framtiden. TechTrade har det!
Mikael Stolt, delägare, Kallhälls Nya Vårdcentral

www.knvc.se

IT-lösning:

Kallhälls Nya Vårdcentral använder vår tjänst Er IT-avdelning™ med Er IT-drift™ (remote server) och Er IT-hjälp™. Fjärrstyrning är mycket uppskattad.

Vill du veta mer om vår tjänst Er IT-avdelning?

Fler nyheter