Stabil och effektiv tjänst!

Kallhälls Nya Vårdcentral öppnades i en ny regi 2007 och har TechTrade som sin IT-partner sedan dess. Idag består verksamheten av 26 medarbetare. Sjukvården har ett antal programvaror att förhålla sig till från landstinget. Kallhälls Nya Vårdcentral behöver vara uppkopplade mot landstinget för dess journalsystem och affärssystem. Vi på Kallhälls Nya Vårdcentral behöver expertis av […]