Planerad driftarbete

Information från Serviceförvaltningen om planerat driftarbete med stor påverkan Den 4/5 kl 01-05 planerar Serviceförvaltningen i Region Stockholm att genomföra ett servicefönster där man kommer att byta IP-nummer på ett antal servrar. TakeCare kommer att vara tillgängligt under servicefönstret men viss funktionalitet kan komma att påverkas. System där användare kan uppleva påverkan under servicefönstret: Frikortstjänst […]

Tillfälligt problem med kortinloggning

Åtgärdat Tillfällig problem med kortinloggning till dator. Logga in med användarnamn och lösenord istället. Användarnamn är oftast baserat på 3 första i förnamn och 3 första i efternamn. Exempel: Anders Svensson blir : andsve Lösenordet är samma som till mailen.

Uppdatering av Webcert

Två chattbubblor med ett utropstecken i en blå banderoll

Den 7 juni, kl 07:00 – 08:00 kommer Webcert att uppdateras till ett nytt ramverk och det är viktigt att man inte utfärdar intyg under denna tid.  Visuellt kommer Webcert efter uppdateringen ha en annan färg, från blått till lite mera grönt, funktionerna kommer vara samma som de är idag. Kontakta din lokala TakeCare-förvaltning om […]