Jan Lindblad åter som VD för TechTrade

Jan Lindblad, styrelseordförande och grundare av bolaget, tar VD rollen från slutet av december 2023.  
Han var med och grundade TechTrade 1993, med inriktning på IT-tjänster mot vårdföretag, och var VD fram till februari 2023. Efter det blev han styrelseordförande för att lägga all sin yrkestid och energi på kundrelationer och partnersamarbeten inom bolaget och Tove Toll rekryterades som ny VD. Men efter snart ett år återtar Jan VD-rollen. 
 
Under året har vi jobbat mycket med både organisatoriska och tekniska förbättringar för  att fortsatt vara en trygg och koordinerande IT-avdelning för privata vårdgivare i Sverige.
 
Tove kommer kliva av VD-rollen på TechTrade då hon går på föräldraledighet efter jul. Dock kommer Tove att fortsätta på vårt gemensamägda bolag CarePlatform och har därmed ynnesten att fortsatt verka inom vårdsektorn med många av er.
  

Janne ser fram emot att återta VD-rollen: ”Nu har jag fått möjlighet att till 100% fokusera på att lyssna på våra kunder och vi har påbörjat mycket av den feedback som ni har kommit med, det ska bli kul att fortsätta leda den resan samtidigt som jag tackar Tove för att med kraft och positivism drivit förändringsarbetet under 2023”. 

Fler nyheter