ALMA – din nya digitala kollega som sparar tid och ger trygghet

Under förra året började folk i vården plötsligt prata om ALMA och hur hon hjälpte dem i jobbet. SLSO upphandlade ALMA som tjänst och under hösten rullades det ut till intresserade verksamheter. Läkare och e-hälsostrateg Anette Falkenroth kommer i kontakt med Stefan Skoog, en av bolaget Blackwells grundare för att ta reda på mer.

Varför skapade ni ALMA och varför blev det just ALMA?

Fredrik Holmberg, allmänläkare och medicinskt ansvarig läkare för ALMA, skapade ALMA för att få hjälp i sin kliniska vardag. Han kände en enorm press att, under ett kort besök där patienten sökte för något helt annat, hinna med att behandla sina patienter i enlighet med rådande kunskap och gällande riktlinjer – dessutom skulle han hinna med att dokumentera besöket och alla åtgärder. När vi analyserade detta upplevda problem kunde vi konstatera att vi aldrig har haft så mycket kunskap om våra patienter som vi har idag. Många patienter har över 15 års information lagrad i journalerna och det är omöjligt att hinna gå igenom all information inför eller under patientmötet. En annan utmaning är att vi aldrig har haft så mycket kunskap om hur vi ska behandla våra patienter som vi har idag. Vi har identifierat över 250 riktlinjer som är tillämpbara direkt i patientmötet inom primärvården och den kunskapen ändras hela tiden.  Vi vet att detta både är en tillgång och en utmaning då man som vårdpersonal förväntas hålla sig uppdaterad om och kunna tillämpa dessa riktlinjer.

Ur detta föddes ALMA (Automated Learnable Medical Assistant) – en digital kollega som går igenom hela journalen vid varje patientmöte och matchar informationen med rekommenderade behandlingar samt ger behandlingsförslag och stöd. Hon hjälper även till med dokumentationen när det behövs.

Hur växer ALMA och hur vet hon vad hon ska göra?

ALMAs kunskap utökas baserat på verksamhetens behov. Det började med primärvård men nu jobbar hon även inom psykiatri, geriatrik, kardiologi och ortopedi. Urologi, reumatologi och gynekologi är på väg in.

En fråga som vi får ibland är hur man kan lita på de förslag som ALMA ger. Varje observation som ALMA presenterar kan härledas till en riktlinje eller klinisk forskning. Detta presenteras tydligt för användaren med länkar till kunskapsunderlaget samt en sammanställning av patientinformationen som ligger till grund för observationen. Vårdpersonalen kan då själva analysera observationen utifrån sin egen kunskap, läsa på om det behövs och slutligen fatta beslut om de ska följa ALMAs råd. ALMA fattar inga beslut – det är vårdpersonalen som fattar beslutet.

Hur drar verksamheten nytta av ALMA och vad får ni för återkoppling?

Den återkoppling vi har fått är att vårdpersonal upplever en trygghet i ALMAs observationer. Hon har större möjligheter att behandla stora mängder information än man som vårdpersonal har och känslan av att inte räcka till eller av att man missar saker minskar. En annan återkoppling vi ofta får är att ALMA, utöver att påminna om avvikelser från riktlinjer, kan hjälpa till med administrativt betungande arbetsuppgifter. Det gör att man kan spara tid som i stället kan läggas på annat. Inom detta område råder ingen brist på idéer där ALMA kan hjälpa till. Till exempel inmatning av patientinformation till kvalitetsregister, registrering av diagnos och åtgärdskoder och beställningar av labprover i samband med årskontroller samt hjälp vid uthopp till andra system.

En digital kollega ALMA. Bild från www.blackwell.se

Hur kan vi lita på ALMA och vad händer om hon föreslår något som blir fel?

Alla algoritmer granskas medicinskt av specialister innan de läggs in. Sedan verifieras de innan de publiceras för alla ALMA-användare. Dessutom finns det en inbyggd feedbackloop i ALMA som bidrar till att eventuella förbättringar återkopplas av användarna till oss. På så sätt blir algoritmerna hela tiden mer träffsäkra.

ALMA baseras på patientdata i journalen. Då ALMA gör en observation som kan ändra läkarens handläggning av patienten är det viktigt att läkaren själv kontrollerar patientdatan och att observationen stämmer. Är patientdatan felaktig finns det risk att ALMA visar en felaktig observation. I utbildning och manual informerar vi alltid om detta och att det är vårdpersonalen som är ansvarig för att rätt vård ges.

Vad kräver det av mig som medarbetare för att jobba ihop med ALMA?

ALMA arbetar automatiskt i bakgrunden och uppmärksammar användaren på när hon gör en observation, som medarbetare behöver du inte förändra ditt arbetssätt för att få stöd av ALMA men om man vill få ut mesta möjliga effekt av ALMA bör man vara nyfiken och testa sig fram. T.ex. Låta ALMA ta fram remissunderlag eller låta henne hjälpa till med dokumentationen. Du behöver också granska de observationer hon presenterar och aktivt ta ställning till om de kräver en åtgärd eller inte. ALMA är precis som en vanlig kollega i det avseendet att man jobbar bäst ihop efter ett tag, när man lärt känna varandras styrkor och hur man bäst kompletterar varandra.

Vad tycker TechTrade's kunder om ALMA?

Johan Lindvik, IT-chef på WeMind, har erfarenhet av samarbeten kring ALMA.

Johan berättar att de tillsammans med Blackwell tagit fram algoritmer som de upplever kan vara till nytta för deras verksamhet. Han är också tydlig med att de precis har kommit igång i en av deras verksamheter så de har inte ännu några erfarenheter av hur arbetet utfallit. På frågan vad de framför allt vill nyttja ALMA till så beskriver Johan en önskan om att stödja klinikerna att spara tid och bättre följa upp hur det går för deras patienter. ALMA hjälper bl.a. till med påminnelser om utskick av skattningsformulär och framtagandet av vårdplaner. Anledningen till valet av ALMA som verktyg är upplevelsen av att det är enkelt och inga stora behov av massa integrationer men Johan är också tydlig med att ska man ha riktig nytta av verktyg behöver man vara med från verksamheten och skapa egna regler. Johan tänker att det här är ett verktyg man kan – och måste – fortsätta utveckla för att göra det bättre och stödja användarna.

Vår slutsats - ALMA sparar tid i vårdverksamhet

Efter samtalen med Johan och Stefan tycker vi på TechTrade att ALMA verkar stödja vår ambition om att skapa tid i vårdverksamhet. Under mars månad ordnar vi ett webbinarium med demonstration av ALMA och möjlighet att ställa frågor till Fredrik Holmberg (läkare, systemutvecklare och medgrundare till Blackwell) och Stefan Skoog.

Fler tips & tricks