Inställt: Underhållsarbete 2023-08-10 klockan 18:00-22:00

Uppdatering: underhållsarbete är inställt och genomförs vid nästkommande servicefönster. Mer information kommer. TechTrade genomför ett planerat underhållsarbete av driftmiljö 2023-08-10 klockan 18:00-22:00. Detta innebär att åtkomst till nätverksmappar och koppling till VPN inte kommer fungera under tidsfönstret, samt att andra störningar i driftmiljön kan uppstå.

Driftstörning i TechTrades driftmiljö

Det pågår en driftstörning i TechTrades driftmiljö som påverkar TechTrades tjänster. Detta inkluderar bland annat datorinloggningar, åtkomst till TakeCare och eventuellt andra journalsystem från vårdcentralernas nätverk, VPN-uppkoppling och åtkomst till nätverksmappar.  Inloggning till TechTrades kundcenter (kc.tti.se) är även påverkad och fungerar inte. Driftstörningen påverkar även TechTrades möjlighet att ta emot och genomföra kontobeställningar. Vidare information […]