Driftstörning hos SLL

Åtgärdat Just nu pågår en driftstörning i SLLnet (Region Stockholms säkra nät). Det kan påverka din internetuppkoppling och åtkomst till system. Felet är rapporterat till SLLIT och felsökning pågår.