Driftstörning hos SLL

Åtgärdat

Just nu pågår en driftstörning i SLLnet (Region Stockholms säkra nät). Det kan påverka din internetuppkoppling och åtkomst till system.

Felet är rapporterat till SLLIT och felsökning pågår.