Avstämning faktura

Nedan följer en beskrivning av TechTrades faktura. Vi fakturerar på olika sätt, nedan följer de olika sätten som kan förekomma med tillhörande instruktion: Engångsfakturering – Förekommer vid enstaka beställningar som engångskostnadLöpande fakturering – Kan förekomma både månadsvis och kvartalsvisTilläggsfakturering – Tjänster som faktureras kvartalsvis och levereras under redan fakturerat kvartal kommer att tilläggsfaktureras för den återstående tiden […]