Avstämning faktura

Nedan följer en beskrivning av TechTrades faktura.

Vi fakturerar på olika sätt, nedan följer de olika sätten som kan förekomma med tillhörande instruktion:

Engångsfakturering – Förekommer vid enstaka beställningar som engångskostnad
Löpande fakturering – Kan förekomma både månadsvis och kvartalsvis
Tilläggsfakturering – Tjänster som faktureras kvartalsvis och levereras under redan fakturerat kvartal kommer att tilläggsfaktureras för den återstående tiden i kvartalet.

Dessa fakturor innehåller utförda tjänster såsom installation, nätverksdragning och varuförsäljning t.ex. toners till skrivare. 
Debiteringen är en engångskostnad.

Dessa kostnader kan stämmas av mot priserna specificerade på er orderbekräftelse, denna har ni mottagit vid er beställning i Kundcenter.
Dessa kostnader kan även stämmas av mot er mottagna offert.

Ert ordernr motsvarar det id som beställningen har och kan användas för att söka fram beställningen i Kundcenter.
Skriv ordernumret och inled eller avsluta med asterisk (*) i sökfältet. 

Den löpande faktureringen avser tjänster levererade av TechTrade i enlighet med gällande avtal.
Dessa faktureras månadsvis eller kvartalsvis.


På dessa fakturor framgår användartjänster såsom e-postkonto och licenser till applikationer/program. 

Vilken period som fakturan avser framgår vid rubriken Fakturaperiod (se exempel nedan).
Dessa tjänster faktureras månadsvis i efterskott, vanligtvis innan den 10:e varje månad.

Kostnader på dessa fakturor kan stämmas av mot avstämningsfunktionen i kundcenter (se nedan).

Stäm av fakturans artikelnummer mot de artikelnummer som framgår i avstämningsfunktionen. 

Det framgår i avstämningsrapporten vilken person tjänsten är kopplad till.

På dessa fakturor framgår tjänster som t.ex. arbetsplatstjänst, drift/support, telefoni, videotjänster och betalterminal. 

Vilken period som fakturan avser framgår vid rubriken Fakturaperiod (se exempel nedan). 
Dessa tjänster faktureras kvartalsvis i förskott, vanligtvis innan den 10:e månaden före varje kvartal.
(December för kvartal 1, Mars för kvartal 2, Juni för kvartal 3 och September för kvartal 4).

Kostnader på dessa fakturor kan stämmas av mot avstämningsfunktionen i kundcenter (se nedan).

För att stämma av fakturans artikelnummer mot de artikelnummer som framgår i avstämningsfunktionen ska ”100-” i artikelnumret på fakturan bytas ut mot ”200-”.

I avstämningsfunktionen visas kostnaden per månad. På fakturan visas kostnaden kvartalsvis. Därmed behöver denna delas med 3 för att kunna stämmas av. 

Det framgår i avstämningsrapporten vilken dator och/eller vilken person tjänsten är kopplad till.

För tjänster som faktureras kvartalsvis och levereras under redan fakturerat kvartal kommer att tilläggsfaktureras för den återstående tiden i kvartalet.
Dessa tjänster kommer därefter samfaktureras i nästkommande kvartalsfaktura tillsammans med era andra tjänster.

Exempel: Kvartalsfakturan är skickad i mars för kvartal 2. Under mitten av maj levereras ytterligare en arbetsplatstjänst. Denna kommer att tilläggsfaktureras för halva maj och hela juni.
Därefter kommer denna tjänst vara samfakturerad i kvartalsfakturan tillsammans med era andra tjänster, för kvartal 3. 

  1. Logga in i Kundcenter

  2. Gå till genvägen Lista enheter

     
  3. Sök fram enheten/kostnadsstället ni ska stämma av och välj Välj funktion och välj därefter Avstämning faktura.

     
  4. I listan framgår alla tjänster som debiteras oavsett månadsfakturering eller kvartalsfakturering. Se ovan beskrivning av artikelnummer och kostnad för avstämning mot er faktura. 

 

I listan finns tre länkar: 
Visa = Denna länk tar dig till mer information om den specifika tjänsten. Om både Person och Dator saknas gå via denna länk och välj därefter Visa mer för att få information om eventuell koppling till person eller dator. 
Person = Denna länk tar dig till mer information om den person som tjänsten är kopplad till.
Dator = Denna länk tar dig till mer information om den dator som tjänsten är kopplad till.

Fler guider