Videolösningen CarePlatform nu smart integrerad med Webdoc

Vårdgivare som vill effektivisera sin arbetsdag kan nu använda CarePlatform som direkt integration via Wedboc. Ett journalsystem för vårdgivare inom bland annat primärvården i Region Stockholm och Västra Götaland.

 

Videomöten har blivit en central del av vardagen inom vården, inte minst som en följd av Covid-19. För att underlätta och spara tid för vårdgivarna jobbar vi på TechTrade aktivt med att integrera vår plattform för digitala vårdbesök, CarePlatform, med vårdsystem på marknaden.

Som ett led av detta finns CarePlatform nu tillgänglig som integration via det webbaserade journalsystemet Webdoc, med användare inom öppenvårdens specialistvård, primärvård, företagshälsovård och paramedicin.

Det är viktigt för oss att de digitala verktygen låter vårdgivare fokusera på patienten, därför hittar vi alltid olika sätt att effektivisera rutiner och minska administration. Att integrera vår videolösning i journalsystemet Webdoc är ett självklart val för att spara tid.

Jan Lindblad, VD på TechTrade International AB

I korthet innebär CarePlatform-integrationen att patientmöten i form av video- eller chattsamtal bokas i Webdoc som vanligt. I nästa steg hämtar integrationen in de bokade tiderna varpå vårdgivaren använder CarePlatform för att genomföra mötet digitalt med patienten.

För att användare i Webdoc ska få åtkomst till integrationen krävs bara ett klick på en CarePlatform-ikon i patientvyn.

  • Bokning och journalskrivning i Webdoc
  • Inbjudan och påminnelse med besökslänk
  • Video och asynkron chatt
  • Säker inloggning via BankID
  • CarePlatform hämtar bokningsinformation från Webdoc
  • Digitalt vårdmöte sker i webbläsaren med CarePlatform
  • Anpassning med verksamhetens färger/logotyp

Vårdgivare i Sverige har behov av flertalet verksamhets- och vårdsystem som samverkar och är integrerade med varandra. Som leverantör av det mest centrala arbetsverktyget i vårdgivarens vardag – journalsystemet – ser vi på Evimeria ett stort värde i att möjliggöra för externa leverantörer att integrera till Webdoc. Detta för att underlätta vårdgivarens arbetsprocess och i förlängningen stärka patientupplevelsen. CarePlatform erbjuder en tjänst som redan idag används av vårdgivare, och för vår del innebär samarbetet många utvecklingsmöjligheter.

Andreas Spångberg, Sales Manager på Evimeria EMR AB

Om företagen

Evimeria EMR AB erbjuder digitala eHälso-tjänster till nordiska hälso- och sjukvårdsföretag, främst inom öppenvårdens specialistvård, primärvård, företagshälsovård och paramedicin. Företaget startade 2005 kring det webbaserade och skalbara journalsystemet Webdoc som fortfarande utgör kärnverksamheten och som vänder sig till verksamheter med fokus på stärkt effektivitet och patientupplevelse. Evimeria ägs av Carasent ASA, ett investmentföretag med fokus på företag som utvecklar digitala hälsotjänster. Carasent ASA är börsnoterat på Oslo Börs.

TechTrade har hög teknisk kompetens inom vårdens IT. Förutom att erbjuda IT-drift och support driver TechTrade e-hälsofrågor för att vårdgivare ska kunna fokusera på patienter. Företagets egen videolösning, CarePlatform, som är utvecklat i nära samarbete med vårdgivarna gör det enkelt att erbjuda digitala patientbesök genom 1-1 möten eller gruppmöten, direkt i webbläsaren. CarePlatform vill spara tid åt både Vårdgivare och Patient och en ökande andel av besöken i CarePlatforms sker via integrationer.

Kontaktinformation

TechTrade International AB
Kontakt: Jan Lindblad, VD och grundare TechTrade International AB
Epost: jl@tti.se
Telefon: +46 8 124 056 20
www.tti.se

 

Evimeria EMR AB
Kontakt: Dennis Höjer, VD Evimeria EMR AB
Epost: dennis.hojer@evimeria.se

Fler nyheter

Fler nyheter