Välkommen på seminarium om NIS-direktivet för vårdgivare

NIS-direktivet (Network and Information Security) är en ny lag om informationssäkerhet som trädde i kraft 2018 och berör bland annat större vårdgivare.

Detta seminarium har ägt rum

Med en lång erfarenhet från MSB, IT, Informationssäkerhet och vården har vi en förståelse för vad förändringarna skulle innebära för er vårdgivare.

Därför har vi valt att samarbeta med konsultbolaget Omegapoint som har fokus på säkerhet samt juridiska och regulatoriska krav som ställs på vården. Vi på TechTrade International tillsammans med Omegapoint bjuder in er till en träff 21 mars där vi kommer informera er om bra lösningar och vilka förutsättningar som innefattar att leva upp till kraven i NIS.

Fler webinar