Videomöte

Träffa dina patienter vart du än sitter med CarePlatform

CarePlatform är en plattform för digitala vårdmöten via video och chatt. CarePlatform är helt digital och lätt att använda. Registrering sker med personnummer och namn och vårdpersonalen bjuder enkelt in patienter till ett videobesök. Påminnelser skickas via SMS och inloggning med Mobilt BankID. Ett administratörsverktyg gör det också möjligt för administratörer att få en överblick över vårdpersonal, patienter och bokningar.

Patienter efterfrågar i allt större utsträckning tillgänglighet och flexibilitet i mötet med vården. Nu ser vi också ett ökat intresse från vården att kunna erbjuda digitala vårdbesök där vårdgivaren inte är fysiskt på vårdenheten utan arbetar hemifrån.

CarePlatform gör det möjligt för vårdenheten att erbjuda en digifysisk vård helt i linje med vad som idag efterfrågas från patienterna och Regionerna.

CarePlatform används idag på ett antal vårdenheter runt om i Sverige.

Ett effektivt sätt att:

  • Erbjuda flexibla besök på distans
  • Följa upp tidigare besök
  • Få ersättning för möte som annars skulle vara fysiskt (många regioner ger idag ersättning för videomöte så som fysiskt möte)

Kom igång snabbt:

Vi kan leverera plattformen inom två-tre veckor (går att beställa en expressinstallation på 2-3 dagar för ett begränsat antal)

När du beställer CarePlatform ingår:

  • Anpassad grafisk profil
  • Onboarding av administratörer
  • Support

Anpassning

Vi profilerar videobesöken med er logotyp och färger

  • Välj om patient/vårdpersonal ska kunna dela dokument i besöket eller ej
  • Välj om patienten ska kunna boka in besök själv med er vård personal
  • Välj om det ska vara möjligt att skicka meddelanden mellan besök

Jag är intresserad, kontakta mig för mer information