Tips till dig som är nyfiken på hur videomöten funkar i vården

Många ställer sig säkert frågan hur man kan skapa närhet och förtrolighet i digitala möten.

Andra oroar sig för hur de ska kunna hantera tekniken för den får inte bli ett hinder utan den ska verka som ett stöd. Vi har varit ute och pratat med våra kunder, bland annat ett par psykologer som ställde om till videomöten på en mycket kort tid – och med bra resultat. Här har vi samlat några av de tips som de gav till oss men även deras insikter och nyvunna erfarenheter.

När vi började prata berättade de att det inte är exakt som att mötas i verkligheten, men det funkar ändå väldigt bra. Att bemötandet från patienter har varit olika men de flesta har varit positiva och många säger att det medför mindre stress.

Vilka möten passar för videomöten?

Många, fick vi som svar. De berättade att det funkar även med en ganska okomplicerad medicinuppföljning, så som blodtryck, puls, vikt som de själva ta och rapportera. Det är enkelt att motivera att köra videomöten med kända befintliga patienter. Nya patienter är kanske lite svårare att övertyga, men inte omöjligt på något sätt.

Tips till kollegor i branschen som är nyfikna på att använda videomöten

 1. Se till att ha support runt omkring dig, t ex en administratör eller IT-kunnig.
 2. Ge jättetydlig information till patienterna innan mötet.
 3. Det bör finnas någon hos er som patienten kan kontakta om det uppkommer oro inför mötet.
 4. Om du upplever svårigheter med den nya tekniken så kan man alltid ha en mobil/telefon som back-up för att hålla samtalen.
 5. Kom ihåg att man tittar på skärmen och inte in i kameran. Det blir med andra ord inte ögonkontakt. Det kan man prata med patienten om redan när man startar videosamtalet. Försök själv att titta in i kameran för att skapa en känsla av ögonkontakt för patienten.
 6. Tänk på att det kan vara som att ha ”hembesök” hos patienterna, vilket kan ge värdefull information. För vissa patienter kan det ge en ökad trygghet att befinna sig i hemmet.
 7. Lyssna inte på dina farhågor, utan testa. Tillåt dig att det kan bli fel ibland.
 8. Fundera över din vårdplan. Vilka möten behöver du ha fysiskt och vilka kan du har digitalt.
 9. Ta reda på vilka verktyg och hjälpmedel du behöver beroende på typ av samtal. Man kan t ex använda en liten whiteboardtavla om man behöver rita något eller ladda upp skriftligt material i videosystemet.
 10. Tipsa patienten om att sitta i en miljö som är tyst och lugn, att skärmen står still och att uppkopplingen är stabil. Då fungerar det oftast bra!
 11. Det kan generellt bli lite kortare besök. Det blir oftast mindre småprat innan man börjar. Man går lite mer rakt på sak.

Ser du några hinder som man bör tänka på, frågade vi några vårdgivare.

En nackdel är att patienter som tenderar att dra sig undan och isolera sig inte får möjlighet till den aktivering som det innebär att komma till mottagningen. Det kan vara en del i aktiveringen som på ett naturligt sätt då missas.

Vilka andra fördelar kan man förvänta sig att uppleva?

En stor fördel är självklart att man minskar risken för smittspridning. Några andra av de fördelar som kom upp i våra samtal var att det tvingar oss att prova nya arbetssätt. Det blir färre avbokningar och att det blir lite mer luft mellan mötena för alla behöver inte prata under exakt utsatt tid.

Flexibiliteten är A och O. En vårdgivare sa följande:

Möjligheten att även om livet ställer till det för oss på olika sätt så kan vi ha en kontinuitet i behandlingen. Det har varit avgörande. Patienter som har haft svårt att ta sig till mottagningen och många som är mer trygga i sitt hem. Att man kan få en annan kontakt med dem för att de inte behöver sitta på helspänn i rummet eller bli överväldigade av alla intryck på vägen till mottagningen.

Är det någon markant skillnad på det digitala mötet mot det fysiska?

Skärmen gör att det inte blir riktigt samma kontakt. Men det är helt okej, säger an av psykologerna.

Med tanke på den situationen vi är i är det jättebra och vi kommer att fortsätta med detta arbetssätt även efter pandemin. Det skapar en flexibilitet.

Bakgrund

Vi har pratat med bland annat specialistläkare i psykiatri, medicinskt ledningsansvarig, leg psykolog.

Med tanke på den situationen vi är i är det jättebra och vi kommer att fortsätta med detta arbetssätt även efter pandemin. Det skapar en flexibilitet.

Vill du veta mer?

Fler tips & tricks