TechTrade byter VD

Efter 30 år på posten som VD lämnar Jan Lindblad över VD-rollen på TechTrade till Tove Toll.

Detta för att bli arbetande styrelseordförande och kunna satsa all sin yrkestid och energi på kundrelationer och partnersamarbeten inom bolaget. Jan kommer att ta rollen som sälj- och marknadschef på TechTrade.

Jan startade TechTrade för 30 år sedan med ambitionen att vara privata vårdgivares trygga IT-avdelning, så att vårdgivaren kan fokusera på att leverera god och patientsäker vård.

– Mitt hjärta bultar extra för våra privata vårdgivare och hur vi kan hjälpa dem att skapa tid för sina patienter. Det är även där jag tror att jag kan skapa den största nyttan för våra kunder.

Jan Lindblad, arbetande styrelseordförande och sälj- och marknadschef på TechTrade International.

De senaste åren har bolaget haft en stark tillväxt, och det ställer andra krav på interna processer och skalbarhet. Tove startade sin yrkesbana som managementkonsult, men har jobbat inom e-hälsa i snart 10 år och brinner för det. Jan och Tove är vana att driva bolag ihop som medgrundare av videolösningen CarePlatform. Parallellt med det har Tove också arbetat i olika delar av TechTrade, så hon känner bolaget väl. Jan känner sig trygg i att lämna över VD-rollen till Tove med gemensamma

– Det är inspirerande att TechTrade i alla år har hållit kursen att ta hand om vårdgivares IT, så att våra kunder kan fokusera på god vård till patienterna. På så sätt arbetar vi för ett friskare samhälle, och det målet känns mer aktuellt nu än någonsin.

 

Tove Toll, ny VD för TechTrade International.

Vi ser fram emot ett intensivt och kul 2023!

Fler nyheter