Hållbarhet

Hållbarhet är en avgörande del av vår affärsstrategi och vi arbetar för en hållbar utveckling genom social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Social genom att engagera oss och bidra till ett friskare samhälle när våra kunder får mer patienttid.
Miljömässig genom att erbjuda tjänster och produkter som gör gott både för människor och miljön.
Ekonomisk genom att erbjuda och hjälpa våra kunder med kostnadseffektiva val.

Nedan följer en sammanställning av några av våra initiativ kopplat till hållbarhet.

En hållbar arbetsplats

På våra kontor är vi miljömedvetna och har alltid ett miljötänk kring våra inköp.

Vi har satt upp inköpsregler med miljökrav på alla våra interna och externa inköp, detta för att reglera och sätta en miljöstandard.

Ett av våra miljömål är att mellan 2022 och 2024 minska energiförbrukningen i våra lokaler och servrar med 15%.


För att säkerställa att våra medarbetare och kunder använder hållbara IT-produkter gör vi våra inköp från hållbara leverantörer. Vi följer kontinuerligt våra leverantörers hållbarhetsarbete.

Vi satsar på en trygg arbetsmiljö med välmående personal, detta följer vi upp genom återkommande medarbetarundersökning med påföljande åtgärdsplan.

Vår strävan att bidra till ett friskare samhälle omfattar även vår arbetsplats, ur ett välmående- och miljöperspektiv.

En god arbetsmiljö där vi alla trivs att vara och samverka tillsammans är oerhört viktigt för att vi ska må bra och kunna leverera vårt bästa till våra kunder. Stundtals kan det vara jobbigt att jobba, men det får aldrig vara jobbigt att gå till jobbet. Vi stöttar varandra och har kul tillsammans!

– Tove Toll, VD på TechTrade

Ekonomisk hållbarhet

Vårt mål är att skapa tid för våra kunder att kunna fokusera på sin verksamhet. Detta gör vi genom professionell och snabb teknisk support, vårt kunnande inom e-hälsa och kostnadseffektiva helhetslösningar inom IT.

Vi lovar våra kunder att vara experter på IT så att de inte ska behöva.

Tack vare vår förståelse av teknik och vårdens behov har vi möjlighet att erbjuda säkra och kostnadseffektiva val. Vi är noga med att pröva nyare och dyrare teknik innan vi erbjuder den till kunden och därmed bidrar vi med både stabilitet och ekonomisk hållbarhet.

Fossilfria bilresor

Vi har ständig uppföljning av vår bränsleförbrukning och beräknar hur mycket koldioxidekvivalenter vi släpper ut på grund av våra transporter inom verksamheten. Eftersom en stor del av vår verksamhet innebär att finnas på plats för våra kunder krävs planering och optimering av våra resor.

Vi strävar efter att enbart använda hybrid eller elbilar.

Cirkulär elektronik

Att köpa elektronik med miljön i fokus är något vi gjort länge utan att vi egentligen gjort ett miljömedvetet val. Vi har ett stort sortiment av hårdvara som gör att produkter varar längre genom att kunna repareras, uppgraderas eller kombineras med andra produkter.

Men vi vill mer! Vi vill erbjuda fler möjligheter till miljösmarta val, därför innefattar vår Arbetsplatstjänst självklart hela hårdvarans livscykel, exempelvis ingår miljöhanteringen.

När vi hjälper våra kunder med produktval bidrar vi till att minska onödig överkonsumtion.

När vi samarbetar med partners som rekonditionerar och återanvänder produkter bidrar vi till att minska teknikavfall.

När vi erbjuder våra kunder att ta hand om all deras elektronik, även hårdvara som vi själva inte äger, skapar vi både tid och kostnadseffektivitet för kunderna.

En hållbar IT-miljö

Vi lagrar våra kunders data på servrar i Sverige och våra serverhallar drivs med 100% fossilfri energi.

Vi lägger stort fokus på att våra kunder ska arbeta i en trygg och säker IT-miljö. Genom starka verktyg, säkra lösenordshanteringar och kontinuerliga backuper skapar vi tryggare förutsättningar för våra kunder och en hållbar IT-miljö. Vi arbetar med ständig utveckling för att säkerställa att vi håller oss uppdaterade och säkra.

Vi är ISO 14001 certifierade!

Är du nyfiken på att veta mer detaljer kring hur vi arbetar med hållbarhet?