Nytt samarbete skapar tidsvinster i vården

TechTrade och Strikersoft blickar gemensamt framåt

I tider av osäkerhet behöver människor mötas och inom vården är det personliga mötet extra viktigt. Med ny teknik kan vi hjälpa fler. För att öka effektiviteten och minska administrationen har vi tagit fram en ny plattform med olika verktyg och funktioner för digitala och fysiska vårdmöten. Vårt samarbete möjliggör en produkt som frigör tid för vårdgivare som nu kan fokusera helt och hållet på patienten, genom nya funktioner, förenklade processer och minskad administration.

Ofta uttrycker vårdpersonal att de önskar att de hade mer tid för sina patienter. IT-chefer funderar samtidigt över hur de kan möta kraven på att effektivisera verksamheten utan att få en myriad av olika system. I en tid då förändringar sker allt snabbare behövs både hållbara och skalbara lösningar för att hela tiden kunna anpassa sig till nuläget. Behovet av skräddarsydda lösningar och integration av viktiga funktioner har länge varit efterfrågat. Strikersofts och TechTrades gemensamma ambition att hitta lösningar som frigör tid för det som är viktigast i vården – patienten – blev startskottet för vårt samarbete.

TechTrade och Strikersoft har gemensamt tagit fram en lösning anpassad för specialistkliniker och vårdmottagningar med långa vårdprocesser, där det är viktigt att inget faller mellan stolarna och där nu videovårdmöte kan erbjudas som ett integrerat komplement.

SwipeCare® är en lösning för automatiserade vårdprocesser.

Genom integration med videolösningen CarePlatform skapas en enkel och sömlös upplevelse för både patient och vårdgivare – som tack vare förenklad administration kan hjälpa fler patienter.

Genom samarbetet och integrationen är det enkelt att kundanpassa lösningen för olika behov.

Vad är det som förbättrar och förenklar min arbetsdag?

  • Tidboken är direktkopplad till journalsystemet TakeCare där tillgängliga tider framgår.

  • Privata vårdkunder kan skapa egna remisser genom integration med TakeCare

  • Det automatiska processtödet i SwipeCare® sparar upp till 30% av vårdpersonalens tid. Hanteringen blir effektivare före, under och efter patientmötet.

  • Med journalsystem TakeCare administrerar du endast ett tidbokningssystem. Du kan boka allt direkt via TakeCares tidsbokning, snabbt och enkelt.  

  • SwipeCare®4  håller koll och reagerar på händelser som kan avlasta medarbetarna. Ett exempel: En patient dyker inte upp till inbokat besök: ett meddelande går automatiskt till ansvarig sjuksköterska som kan kontakta patenten och följa upp. Här nyttjas kraften i intelligenta system för att förhindra att något faller mellan stolarna under långvariga vårdprocesser, processer som kan sträcka sig över många år med samma patient. 

  • Videolösningen skapar en viktig känsla av närvaro i de digitala mötena. SwipeCare Clinic Video hjälper vårdgivaren att ha fokus på patientdialogen i stället för att tänka på teknik och tidskrävande administration.

Varför är det dags att förändra?

Våren 2020 och situationen som Corona bar med sig ställde krav på nya sätt att arbeta. De digitala lösningarna som snabbt kunde implementeras och anpassas gav trygghet i en tid av oro. Förändringar som behövde införas skyndades på. Vid utbrottet av Corona ändrades också ersättningsmodellen för vårdkontakter på distans vilket gjorde det möjligt att använda videomöten med patienter i en bredare skala.  

TechTrade och Strikersofts samarbete skapar förutsättningar för ett effektivt digitalt flöde så att vårdgivare kan minska administrationen, höja kvalitén, och öka tillgängligheten i sin verksamhet. CarePlatform är nu en del i SwipeCare® vilket ger möjlighet till integrerade videomöten.

Vi har integrerat en förstklassig videolösning från TechTrade, vilka har arbetat länge med vårdens olika aktörer och de förstår hur video effektivt kan användas i verksamheten. Jag tror på att gräva där man står och utveckla det man är bra på. Strikersofts styrka är att skapa hållbara systemlösningar och automatiserade vårdprocesser. Vår partner TechTrade har gedigen erfarenhet av videolösningar vilket kompletterar och stärker vår produkt. Genom vårt partnersamarbete kan vi erbjuda det absolut bästa.

 

Fredrik Wångberg, VD Strikersoft

Tillsammans har Strikersoft och TechTrade tagit fasta på vad marknaden behöver och skräddarsytt lösningen för att möta dessa behov. Videomöten är en naturlig del i arbetet i vården och har kommit för att stanna. Valet för hur man träffar patienten, om det är ett fysiskt besök, telefonsamtal, chatt eller ett videomöte ska vara utifrån patientens behov och förväntningar.

Det sker en stor digital omställning inom vården idag. Med förändringar kommer som alltid både fördelar och utmaningar. Det är många snabba puckar för de flesta vårdgivare i samband med Corona-situationen och då gäller det att tänka långsiktigt när det gäller hela vårdprocessen. Dagens digitala lösningar stöttar vårdgivare och frigör tid så att det är möjligt att lägga mer kvalitetstid med patienterna. TechTrade och Strikersoft jobbar mot samma vision att frigöra vårdgivare från onödig administration och vi tror att tillsammans kan vi effektivisera vårdgivarnas vardag rejält.

Jan Lindblad, VD och grundare TechTrade

TechTrade blir återförsäljare av SwipeCare®.

Samarbetet har ett långsiktigt fokus på att effektivisera vårdprocesser och att spara tid i vården.
Vårdcentral onlineIntegrerar det digitala och fysiska vårdmötet
Ökad tillgänlighetBåde för akuta patienter och kroniker
Video och asynkron chatPatientmedverkan med digital anamnes
Journalskrivning med SwipeCare®Hela patientflödet med kontakt, triage, besök och uppföljning

Om företagen

Strikersoft har jobbat länge med att utveckla verktyg för att minska administrationen inom vården och har spetskompetens inom automatisering av vårdprocesser. Strikersofts kraftfulla verktyg SwipeCare®4 driver själv vårdprocessen och patienten framåt och säkrar samtidigt att varje steg blir utfört. Att systemet själv driver vårdprocessen framåt innebär bl.a. att systemet bokar labbtider, kallar patienter och involverar vårdpersonalen när och där den behövs i processen.

TechTrade har hög teknisk kompetens inom vårdens IT och driver e-hälsofrågor för att vårdgivare ska kunna fokusera på patienterna. Deras egen videolösning CarePlatform, som är utvecklat i nära samarbete med vårdgivare, gör det enkelt att erbjuda videobesök oavsett om det är 1-till-1 möten eller gruppmöten.

Vill du veta mer?

Om du vill prata med oss om hur denna lösning kan effektivisera just din verksamhet, kontakt oss för ett samtal.

Kontaktinformation

TechTrade International AB
Kontakt: Jan Lindblad, VD och grundare TechTrade International AB
Epost: jl@tti.se
Telefon: 08-124 056 20
www.tti.se

Strikersoft AB
Kontakt: Fredrik Wångberg, VD Strikersoft.
Epost: fredrik.wangberg@strikersoft.com
Telefon: +46 730 632 301
www.strikersoft.se

Fler nyheter