Global Administratör

Säkerhetsarbete

Vi håller på med ett omfattande säkerhetsarbete på TechTrade, och har i samband med det gått igenom administratörsbehörigheter hos samtliga våra kunder för att säkerställa att det inte finns några säkerhetsrisker. Global Administratör är den högsta administratörsbehörigheten i Office365.

Hackare riktar gärna in sig på Globala administratörer eller personer med centrala funktioner i ett företag, av den anledningen vill man begränsa denna roll till antalet så mycket så möjligt.

Rollen Global Administratör medför en säkerhetsrisk eftersom man får tillgång till alla funktioner i hela tenanten från ett sådant konto. Det är t.ex möjligt låsa ute andra administratörer (inklusive TechTrade) samt radera hela tenanten. Vi har därför valt att byta roll för flera av våra IT-ansvariga hos våra kunder till Användaradministratör, detta fyller den funktion som vi kan se att rollen Global administratör har använts till.

Vill du veta mer eller behöver göra något annat i er tenant är du välkommen att höra av dig till oss!

Fler nyheter