Ändra VPN inloggningsupgifter

Steg för steg guide För att ändra VPN inloggningsuppgifterna. Skriv ”vpn” i sökrutan. Välj VPN-inställningar Tryck på din VPN profil du brukar använda. Normalt sett har du enbart någon av dessa. Tryck på ”Avancerade alternativ” på vpn-profilen du valde. Tryck ”Radera inloggningsinformation” Nu har du nollställt tidigare sparad lösenord. När du jobbar på distans nästa […]