Ändra VPN inloggningsupgifter

Steg för steg guide För att ändra VPN inloggningsuppgifterna. Skriv ”vpn” i sökrutan. Välj VPN-inställningar Tryck på din VPN profil du brukar använda. Normalt sett har du enbart någon av dessa. Tryck på ”Avancerade alternativ” på vpn-profilen du valde. Tryck ”Radera inloggningsinformation” Nu har du nollställt tidigare sparad lösenord. När du jobbar på distans nästa […]

Exportera aktiva personer från Kundcenter

Steg för steg guide Logga in i Kundcenter kc.tti.se Välj på Personer   Välj Lista enbart aktiva personer. Du får en lista på alla aktiva personer. Har du behörighet att se personer på fler vårdenheter kan du filtrera på relevant vårdenhet genom att skriva vårdenhetens namn i sökrutan. För att exportera listan till excel klicka på en blå […]