Lördag 25 maj mellan kl 10.00 och kl 16.00 genomför vi ett planerat underhållsfönster som syftar till att upprätthålla, säkerställa och utveckla den IT-miljö som du arbetar i. 

Under denna tiden ska du räkna med att systemen (som t.ex. VPN, utskrift, profilmappar, applikationer som driftas hos oss mm) inte är tillgängliga, även om de kan fungera under perioder. 

TakeCare, PMO, Webdoc och andra system som inte ligger hos oss påverkas inte.

Vi ber om överseende att det kan störa ert arbete kortsiktigt, och gör allt för att minimera tiden som det påverkar dig.