E-post signatur

En signatur för e-postmeddelanden kan läggas till automatiskt i alla utgående meddelanden eller manuellt i specifika meddelanden.

Skapa en e-post signatur

Logga in i Outlook på webben genom att gå till inloggnings sidan för Microsoft 365, till Outlook.com eller genom att klicka på ikonen på din skrivbord.

Gå till “Inställningar” högst upp till höger, välj “Visa alla Outlook-inställningar”.

 Välj “Skriva och svara”

  1. Under E-postsignatur skriver du signaturen och använder tillgängliga formateringsalternativ för att ändra dess utseende.

    Obs!: Du kan bara ha en signatur per konto.

    • Om du vill att signaturen ska visas längst ned i alla e-postmeddelanden som du skriver, markerar du kryssrutan Infoga automatiskt min signatur i nya meddelanden som jag skapar.

    • Om du vill att signaturen ska visas i meddelanden som du vidarebefordrar eller svarar på, markerar du kryssrutan Infoga automatiskt min signatur i meddelanden som jag vidarebefordrar eller svarar på.

    • Om du inte väljer de här alternativen kan du lägga till din signatur i ett valt meddelande manuellt. För information, se Lägga till en signatur i ett nytt meddelande manuellt.

Välj Spara när du är klar.

Fler guider