IT-säkerhet – Motverka intrång

IT- säkerhetsseminarie som fokuserar på säkerhet, risker, hot och hur man kan förebygga dem och vilka åtgärder som bör tas om det värsta inträffar. Vi resonerar kring de olika hoten på marknaden och tittar närmare på några tillvägagångssätt för att motverka attacker.

Få en djupare förståelse för hur du kan öka medvetenheten hos er personal kring IT-säkerhet och attacker.

Se inspelning från webinar 2022-04-20