Att genomföra bra digitala rehabiliteringsbesök

Forskning visar att andelen vårdgivare som träffar sina rehabpatienter över video har vuxit från 13% till 84% under pandemin. Majoriteten upplevde att samtalen var lätta att genomföra över video men eftersökte mer utbildning. Detta vill vi bidra till!

Se inspelning från webinar 2022-03-10