CSR & miljöpolicy

CSR (Corporate Social Responsibility)

Miljörelaterade frågor var aktuella för svenska företag sedan decennier tillbaka men idag märker vi bland våra kunder speciellt inom vården att miljöansvarstagande blir allt mer krävande.

Vi engagerar oss i CSR frågor för att bidra till en bättre värld. För oss är det ett sätt att jobba smart. Därtill tror vi på att i framtiden blir hållbart företagande ett naturligt sätt att arbeta för alla verksamheter.

CSR finns med i hela vårt tankesätt. Några exempel:

  • Kan vi lösa mer support på distans så minskar vi vårt behov av att resa (samt vi kan ofta lösa problemet snabbare).
  • Genom att underhålla IT-utrusningen så ökar vi livslängden och minskar behovet av att byta ut.
  • Centraliserad drift med virtualiserade servrar spar energi och resurser.
  • Skänka återtagen IT-utrustning till hjälporganisationer.
  • Skicka elektroniska julkort i stället för per post och därigenom stötta Läkare utan gränser.
  • Vi strävar efter minska behovet av emballage, återanvänder så mycket som möjligt samt källsortera det som inte återanvänds.
  • Vi arbetar hela tiden med ett ansvarstagande där vår personal mår bra, kan påverka sin arbetssituation och personlig utveckling.